• Klar att användas 
  • Avsett att bekämpa ogräs på besvärliga platser 
  • Bekämpar upp till 1 000 individuella ogräs 
  • Perfekt för punktbehandling på gräsmattor, i blomsterbäddar, i krukor och under häcken 
  • Mycket effektivt på svårt ogräs som kirskål, vinda och maskros 
  • En dosering (ett klick) räcker till en bladmassa på upp till 300 cm2 
  • Med barnspärr 
  • Ingen kontakt med jord eller andra växter