•  Färdig-att-använda ogräsmedel med ny patentera.
  • Synlig effekt efter 1-2 dygn.
  • Dubbelt så snabb synlig effekt i jämförelse med andra glyphosatprodukter.
  • Alltid korrekt dosering.