Roundup - Gel

VAD ÄR ROUNDUP GEL?

För att uttrycka det enkelt, är Roundup Gel en revolution inom ogräsbekämpning. Många trädgårdsmästare använder inte ogräsmedelsprayer eftersom risken att skada växten du vill behålla är för stor, så de måste dra upp dem för hand eller gräva upp djupare rotade ogräs. Detta gäller särskilt i rabatter och gränsområden, grönsaksplanteringar och där det finns krypande ogräs som snårvinda bland blommor och buskar.

Webbplatsutforskare Webbplatsutforskare