• Färdig att använda.
  • Glyfosatfri, baserad p mättade fettsyror som snabbt bryts ner i naturen.
  • Mycket snabbverkande med synlig effekt inom 1 timme.
  • Smart och praktisk tryckspruta i två storlekar; 2,5 & 5 liter.
  • Perfekt för gångar, uteplatser, uppfarter och rabatter.
  • Kan ge fläckar på trä.
  • 2,5 liter ger upp till 3 minuters oavbruten sprutning, vid fullt tryck.
  • Justerbar sprayinställning, för enstaka eller tätt växande ogräs.
  • Denna dunk har en flexibel 1 m slang med tryckpumps handtag, som också fungerar som transporthandtag. 
  • Kan användas från april till oktober.
  • Aktivt ämne: Pelargonsyra.