Rätt dosering av glyfosat för att avlägsna ogräs på ett säkert sätt.

Doseringen av glyfosat står i direkt samband med dess grad av giftighet. Om glyfosatet doseras korrekt så innebär det inte någon hälsorisk. Alla naturliga eller syntetiska aktiva ingredienser är potentiellt giftiga om intaget överstiger en viss gräns. Risken ligger i den kombination som en glyfosatmolekyl utgör och individers eventuella exposition gentemot denna fara.
 
I svaga doser är glyfosat mycket använbart vid odling och jordbruk. Däremot kan höga doser innebära en risk för vår hälsa. Nyckeln till en god dosering ligger I övervakning av bestrålningen.
 
 
>>> Upptäck vårt utbud av koncentrarade ogräsmedel <<<
 
 

Läs etiketten väl för att kalkulera doseringen av glyfosat.

Alla ogräsprodukter innehållande glyfosat är försedda med en etikett som tydligt redogör för hur produkten bör doseras. Så länge rätt försiktighetsåtgärder vidtas utgör inte tillåtna ogräsprodukter någon fara för de som använder dem eller konsummerar dem.
 
Vid doser som överstiger den angivna samt vid felaktigt bruk kan de flesta aktiva produkter. Det är viktigt att nogrannt respektera de indikationer som ges i instruktionsark och på etiketter för att dra fördel av en god ogräsbekämpning utan rik för hälsa och miljö.
 
 

Rådgör hjälpavsnitt som är associerade med : Glyfosat Roundup

Ogräs i gräsmattan
 
Maskros bekämpning
 
Bekämpa ogräs
 
Ta bort mossa i gräsmattan

Vanliga frågor

Q

Varför har inte ogräset dött än?

A Click here for the answer
Det har att göra med hur Roundup påverkar ogräset. Ogräset kanske ser friskt ut på utsidan, men du kan lita på att växten dör inifrån. Roundups systemverkan innebär att ogräsmedlet transporteras genom växten och dödar rötterna. Inom två veckor brukar bladspetsarna vissna och bli bruna. För större, mer motståndskraftiga ogräs kan processen beroende på årstiden ta upp till 4 veckor.

Q

När kan barn/husdjur vistas i det behandlade området igen?

A Click here for the answer
När Roundup Ogräsmedel har absorberats av bladet torkar resterna. När dessa rester har torkat kan barn och husdjur vistas i det behandlade området igen.

Q

När kan jag omplantera efter användning?

A Click here for the answer
Roundup Ogräsmedel är endast aktivt i växter och förlorar sin verkan i kontakt med jord. Därefter bryts det ned av mikroorganismerna i jorden så att du kan plantera igen. Vi rekommenderar att du låter behandlat ogräs vara kvar i cirka 7 dagar innan du gräver upp eller brukar jorden, så att Roundup hinner ta sig till ogräsets rötter.

3 Enkla Steg

1

Mät området som behöver täckas

Använd vår snabba och lättanvända storleksberäknare

2

Titta på våra enkla instruktionsvideos

Visa instruktionsvideobiblioteket

3

Mät området som behöver täckas

Använd vår snabba och lättanvända storleksberäknare


Var Kan Jag Köpa?

Ogräsmedel Roundup är inte bara otroligt enkelt att använda, det är också otroligt enkelt att köpa...

Osäker På Vilken Produkt Som Passar?

Ogräs finns i alla former och storlekar. Samma sak gäller Roundup, det mest sålda ogräsmedel i Sverige...

Var Kan Jag Köpa?

Roundup utvecklades först för jordbruksindustrin, men det professionella kunnandet har även använts till produkter för trädgårdar och gräsmattor...


Webbplatsutforskare Webbplatsutforskare