Björnbär

Det är ganska svårt att få bort björnbärssnår eftersom de rivs och bladen är så gott som ogenomträngliga! De utvecklar 3-4 meter långa stänglar som slår rot i kontakt med marken för att utveckla nya stänglar.
 
För att få bort ett björnbärssnår måste du först röja med hjälp av en röjsåg eller en sekatör. När det är klart får du vänta på att de nya skotten, som är mer mottagliga för ogräsmedel, kommer upp. Därefter kan du använda färdigblandade ogräsmedel för svåra ogräs och djupt liggande rötter på de nya bladen för att förstöra björnbärssnåren ända ned i rötterna. Behandla när saven sjunker på hösten så att bekämpningsmedlet transporteras ända ned i rötterna och ger bästa resultat. Kratta bort björnbärssnåren på våren när saven stiger och elda sedan upp resterna.

Rekommenderade produkter

Webbplatsutforskare Webbplatsutforskare